พัฒนาการของผไท

เมื่อวานคุณแม่บอกว่า พรุ่งนี้จะให้เด็ก ๆ วาดรูปพ่อกับแม่ และตัวเอง

ผม : อ้าว จะให้รูปวาดรูป พ่อ แม่อีกแล้วหรือ วาดไปตั้งเยอะแยะแล้ว

มาวันนี้ผมเข้าใจแล้วครับ……….

วาดรูปคนเดิม ในช่วงเวลาที่ต่างกัน คนวาดก็เติมโต คนถูกวาดก็เติมโต มุมมอง ทัศนะคติในแต่ละวินาทีก็ไม่เหมือนกัน

และนี่คือ นายผไท เมื่อเดือน มิถุนายน 2017 ผ่านสายตาสีฝุ่น 

ผไท เมื่อ 28 มิถานยน 2017

ผไท 17 มิถุนายน 2017

ผไท 2014 ปลายปี

ผไท 2014 ต้นปี

 

 

Facebook Comments